Greendata s.r.o. je podnik, který se od roku 2010 pod obchodní značkou Greenhousing úzce specializuje v rámci trhu internetových služeb na serverhosting, cloud hosting a služby s tím související.  Od roku 2015 nabízí služby pronájmu prostor pro zákaznické servery tzv. Serverhousing a Rackhousing pod značkou DC6.cz 

Předností firmy je provozování geograficky oddělených serveroven.
Díky tomu se Greendata stala ideálním partnerem pro všechny firmy vyžadující rychlou obnovu provozu svého IT při výpadku primární lokality. A právě díky tomu
je firma schopna svým zákazníkům nabídnout hostingové služby se smluvním SLA 99,96 a 99,98 %.  

Firma Greendata je navíc postavena na myšlence co největší ekologické odpovědnosti a zavázala se ke snižování spotřeby energie ve vlastních datových centrech, a to zejména vytvořením exkluzivního systému pro volného chlazení a vytápění. Díky úsilí o snížení spotřeby energie a zejména elektřiny dosáhla společnost Greendata hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness - index používaný k měření energetické účinnosti) mezi 1,3 a 1,4. Společnost nabízí své služby pod hlavičkou zeleného desatera a dále podporuje CSR projekty zaměřené na životní prostředí

Greendata s.r.o. je podnik, který se od roku 2010 pod obchodní značkou Greenhousing úzce specializuje v rámci trhu internetových služeb na serverhosting, cloud hosting a služby s tím související.  Od roku 2015 nabízí služby pronájmu prostor pro zákaznické servery tzv. Serverhousing a Rackhousing pod značkou DC6.cz 

Předností firmy je provozování geograficky oddělených serveroven.
Díky tomu se Greendata stala ideálním partnerem pro všechny firmy vyžadující rychlou obnovu provozu svého IT při výpadku primární lokality.
A právě díky tomu je firma schopna svým zákazníkům nabídnout hostingové služby se smluvním SLA 99,96 a 99,98 %.  

Firma Greendata je navíc postavena na myšlence co největší ekologické odpovědnosti a zavázala se ke snižování spotřeby energie ve vlastních datových centrech, a to zejména vytvořením exkluzivního systému pro volného chlazení a vytápění. Díky úsilí o snížení spotřeby energie a zejména elektřiny dosáhla společnost Greendata hodnoty PUE (Power Usage Effectiveness - index používaný k měření energetické účinnosti) mezi 1,3 a 1,4. Společnost nabízí své služby pod hlavičkou zeleného desatera a dále podporuje CSR projekty zaměřené na životní prostředí.

Více na www.greenhousing.cz