Ochrana osobních údajů

 

Registrací do služby FREE Cloud uživatel souhlasí se zpracování osobních údajů pro účely poskytování dané služby
a zasílání pravidelného informačního servisu společnosti CIS formou newsletterů.

 

Ostatní podmínky

 

 1. Společnost Complete Internet Services s.r.o. (dále jen CIS) není odpovědná za materiály, jejich obsah a další materiály třetích stran a aktivity uživatelů.
 1. Rozumí se tím i weby třetích stran a jejich uživatelů. Tyto další činnosti nelze přičíst společnosti CIS, nepředstavují její názor.

 

 1. Společnost CIS, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepřímé škody, včetně finančních ztrát, například ušlý zisk, v případě že společnost CIS,
 2. její zástupci nebo právní zástupci nejednali v rámci úmyslného nekalého jednání nebo v hrubé nedbalosti.

 

 1. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti CIS, včetně zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena.
 2. Totéž platí pro odpovědnost zástupců nebo právních zástupců firmy i odpovědnost společnosti CIS v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.
 3. Společnost CIS nese odpovědnost pouze v případě porušení závažných povinností.

 

 1. Společnost CIS nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlevu při plnění povinností podle těchto podmínek v rozsahu,
 2. ve kterém je takové neplnění způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti CIS; jde například o vyšší moc, válku nebo aktivity teroristů,
 3. úmyslné poškození, pracovní spory, nehody nebo dodržování platných zákonů či vládních výnosů.

 

 1. Společnost CIS vynaloží maximální úsilí ke zmírnění účinků těchto událostí a k plnění povinností, které nebyly dotčeny.

 

 1. Záruky. Zákazníkům poskytují místní zákony určitá práva, mezi která patří povinnost společnosti CIS poskytovat služby
 2. s využitím přiměřené péče a dovedností. Žádné ustanovení těchto podmínek by nemělo omezit ani vyloučit odpovědnost firmy za porušení této povinnosti ze strany společnosti CIS.
 3. Výjimkou jsou případy, kdy firma se zlým úmyslem způsobí vady, kvůli kterým nelze služby využívat. S výjimkou hrazených produktů poskytujeme služby tak, „jak jsou k dispozici“.
 4. Nelze zaručit přesnost ani včasnost informací, které jsou k dispozici prostřednictvím například služeb počítačových a telekomunikačních,
 5. protože tyto systémy nejsou bezchybné a může docházet k občasným výpadkům. Není proto možné ze strany společnosti CIS zaručit, že služba bude nepřerušovaná,
 6. bezpečná a včasná, případně že nedojde ke ztrátě dat. Společnost CIS nemůže za tyto další systémy poskytovat záruky ani podmínky.
 7. Všechny povinné záruky jsou stanovené zákonem, a není možné poskytovat žádné další záruky.
 8. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem vylučujeme veškeré povinné záruky, včetně záruky obchodovatelnosti,
 9. vhodnosti pro určité účely, odborného úsilí a neporušení práv.